مردی به نامِ اُوِه

بیخیال لطفأ!
مردی به نامِ اُوِه

عکس نوشت:
از خاکِ گوشِت، جوونه میزنم، سبز میشم از سرِت!

📌 شاید اسم زیاد عوض کنم، ولی هویتم تغییر نمیکنه!
📌تصویر هدر مربوط به پوسترِ فیلمِ A Man Called Ove هستش که یه خورده دستکاری شده فقط!

طبقه بندی موضوعی

اونایی که اینجا رو میخونن، این کتاب رو هم بخونن! که اگه نخونن، همانا از زیانکارانند!

خریدِ اینترنتیِ نسخه ی چاپیِ کتاب: کلیک

خریدِ اینترنتیِ نسخه ی الکترونیکیِ کتاب: کلیک