هیچ وقت دوست نداشتم و ندارم و نخواهم داشت تو دنیای مجازی، کسی سن و اسم و مدرک تحصیلی و علایق شخصیم رو تو یه صفحه ی جدا به اسمِ «درباره ی من» بفهمه .یعنی اصلأ لزومی نمیبینم کسی اینا رو بدونه. من بطور کامل و دست نخورده، دارم تو نوشته هام زندگی میکنم؛ لابلای این نوشته ها، خونه ی منه؛ تو کلمه کلمه ی این نوشته ها، عقایدِ منه، تفکراتِ منه، علایقِ منه؛ مدرک تحصیلی و سن و سال هم اصلا مهم نیست؛ سن من رو عقاید و طرز تفکرم بیان میکنه. اونایی که باید منو بفهمن و بشناسن، از تو همین خط خطی های وبلاگم میشناسن. اونایی هم که نباید، طبیعتا نمیشناسن!