مردی به نامِ نِئو

بیخیال لطفأ!
مردی به نامِ نِئو

عکس نوشت:
* او به مرضِ عدمِ ثباتِ اسمیّت مبتلا و از مریدانِ مکتبِ بازگشت به اصلِ خویش بود!


📌 شاید اسم زیاد عوض کنم، ولی هویتم تغییر نمیکنه!
📌تصویر هدر مربوط به پوسترِ فیلمِ A Man Called Ove هستش که یه خورده دستکاری شده فقط!

طبقه بندی موضوعی

چوپان های مدرن اند؛

چشم میچرانند! 

گویی درگیرِ بازی ای رایانه ای هستند و اگر یک سوژه را از دست بدهند، جانشان کم میشود و احتمالِ شکستشان زیاد! 

و چقدر خوک ها مظلومند که اسمشان بد در رفته است؛ آن ها پیرو فطرتشان خوک هستند و این ها، فراری از فطرتشان، خوک ها را شرمگین میکنند.

  • ۹۶/۱۰/۲۹
  • Neo Ted